Stinger DSI Elite Car computer


Stinger DSI Elite Car computer

Niet op voorraad

Normaal 1.727,55 €
1.524,19
U bespaart 203,36 €


RitRegistratie
Situatie
U start uw auto, waarna uw DSI automatisch tot leven komt. Al snel vraagt uw DSI wat voor soort rit u wilt gaan maken: Zakelijk, Privé of Woon-werk. U kiest met één druk op de knop voor woon-werk. U rijdt weg.
Toelichting
Voor uw rittenadministratie kunt u zich laten bijstaan door de DSI. Handig om zakelijke en privé ritten gescheiden te houden.

 


Safety Signals
Situatie
Vervolgens toont de DSI het Piloot-scherm ten teken dat hij klaar is om u te assisteren en van eventuele waarschuwingsinformatie te voorzien. Even later rijdt u op de snelweg en krijgt van uw DSI de melding: “SAFETY SIGNAL: Werk aan de weg.” En inderdaad, een kleine kilometer verderop treft u wegwerkzaamheden aan. De wegversmalling en de aangepaste maximum snelheid van 70 km/u komen voor u als geen verrassing. U heeft ruim op tijd uw snelheid kunnen minderen en rijdt rustig verder.
Toelichting
De nieuwe Stinger beschikt over een speciaal veiligheidssysteem. Een DSI ontvangt op grote afstand Safety Signals van zenders die ingezet kunnen worden door bijvoorbeeld wegenbouwers, scholen, politie en ambulancediensten. Deze signalen worden door de DSI real-time omgezet in een waarschuwingsbericht. Zo kan uw DSI Computer u al op een kilometer afstand waarschuwen met een audio- en visueelsignaal.

 


Traject Alarmering
Situatie
Enige tijd later geeft uw DSI aan dat u een traject controle inrijdt en vermeldt de aldaar geldende maximum snelheid. Uw DSI blijft verder stil daar hij weet dat uw gemiddelde snelheid onder de limiet ligt. U kunt dit alles ook op uw display volgen.
Toelichting

Op een flink aantal wegen in Nederland controleert de politie uw gemiddelde snelheid over een bepaald traject: De "traject controle". Veel automobilisten kijken gedurende zo’n traject voortdurend op hun snelheidsklokje of rijden uit angst voor een bekeuring gevaarlijk langzaam. Stinger heeft daarom ‘Traject Alarmering’ ontwikkeld: u krijgt een signaal als u een traject controle nadert en de DSI geeft gedurende het traject uw gemiddelde GPS snelheid weer. Indien deze boven de ingestelde limiet ligt, geeft uw DSI een alarmering en verschijnt er een ‘sad face’ in uw display. Ook geeft ‘Traject Alarmering’ aan waar in het traject u zich bevindt en hoeveel meter u nog te gaan heeft. U hoeft eigenlijk alleen nog maar op het verkeer te letten.

Meer over Traject Alarmering >>

 

Laser Safety Signals
Situatie
U rijdt op een niet al te drukke snelweg. Plotseling hoort u het audio-alarm van uw DSI. U laat het gaspedaal los om rustig vaart te minderen. Uw Stinger geeft aan: Safety Signal - Remmend Verkeer. Voor de zekerheid gaat u 100 km/u rijden terwijl 120 km/u is toegestaan. Een kilometer verder blijkt het verkeer op de snelweg stil te staan, maar dankzij uw DSI met Laser Safety Signals komt u ruim op tijd tot stilstand.
Toelichting

Laser Safety Signals kan ook 'car-to-car' waarschuwingen geven. Een Stinger DSI-rijder met Stinger Laser aan boord kan zo andere Stinger-rijders waarschuwen door het initiëren dan wel doorzenden van veiligheidssignalen. Een Stinger-rijder die hard op de rem trapt genereert bijvoorbeeld een 'remmend verkeer' signaal op de DSI van Stinger-rijders in de omgeving. Relaxed rijden is ook veilig rijden.

 

Laser Alarmering
Situatie

Het is mooi, zonnig weer. U zit in de auto en rijdt op de provinciale weg. In de wijde omgeving kunt u maar een enkele auto waarnemen. Niks aan de hand, denkt u. Tot dat uw Stinger u met een geluidssignaal erop attendeert dat er toch iets speelt. U display toont 'LASER ALARM' en 'Laser Patrol'. Voor de zekerheid controleert u uw snelheid en constateert dat u precies op de snelheidslimiet rijdt. Toch laat u het tempo nog wat vieren. Pas een ruime kilometer later ziet u een politieman - leunend over een boerenhek - met laser pistool. U had gelijk; niks aan de hand.

Toelichting

De Laser Alarmering van de Stinger DSI is buitengewoon gevoelig. Zelfs dusdanig, dat uw Stinger controlelasers kan opsporen die op een auto vóór u worden 'afgevuurd'. Daarnaast beschikt Stinger Laser over een baanbrekende noviteit, het kan politie-laserguns herkennen en benoemen: is het een Laser Patrol of een UltraLyte? 'Gun-herkenning' is niet alleen maar een leuke gimmick. Het zegt ook wel wat over de accuratesse en professionaliteit van Stinger's Radar Alarmering.

 

LaserShield®
Situatie

U rijdt in een land waar het actieve gebruik van het LaserShield is toegestaan. U heeft daarom de LaserShield software van de engelse Stinger website gedownload en geïnstalleerd. U rijdt met het verkeer mee als plots uw Stinger begint te alarmeren: LASER ALARM! Uw Stinger waarschuwt u niet alleen voor een naderende lasercontrole maar maakt het dankzij het LaserShield ook mogelijk dat de lasergun uw snelheid in eerste instantie niet kan bepalen. U hoeft dus niet abrupt op zoek naar de geldende snelheidslimiet en uw precieze snelheid. Wel laat u voor de zekerheid uw snelheid nog iets inzakken. Terwijl u op het verkeer blijft letten beschermt het LaserShield u tegen de lasergun.

Toelichting

Met behulp van de gevoelige laser detectie, speurt Stinger Laser een 'politiegun' vliegensvlug op en trekt - zoals u wilt en daar waar toegestaan - een Shield op ter protectie tegen laserstralen. Na enkele seconden (het aantal dat door u zelf is in te stellen) vervalt de 'Shield-up' tijd en eindigt deze bescherming. Bij stilstand en lage snelheden kan het LaserShield niet ingeschakeld worden.

 


SpotList Alarmering
Situatie
Enkele kilometers verderop laat uw DSI opnieuw van zich horen: “SpotList alarm”. U stelt vast dat u de toegestane snelheid niet overschrijdt. Nu ziet u het ook: een flitskast. U rijdt hier rustig en onbezorgd voorbij.
Toelichting

Op basis van GPS kunt u op vaste plaatsen gewaarschuwd worden voor bijvoorbeeld gevaarlijke wegsituaties, flitspalen of simpelweg uw dagelijkse afslag. Zelfs in landen waar Radar Alarmering niet is toegestaan kunt u dankzij SpotList Alarmering gewaarschuwd worden voor radarpalen. Naast de landelijke ‘Stinger SpotList’ GPS database, die gratis beschikbaar is op www.stinger.com, kunt u ook eenvoudig uw eigen SpotList database opbouwen.

 


Radar Alarmering
Situatie
U rijdt in een land waar Radar Alarmering is toegestaan. Uw Stinger laat een alarm horen en zien. Niet te luid maar wel duidelijk. Het display geeft aan dat het om een radar alarm gaat. U rijdt rustig door en blijft op het verkeer letten. Het alarm blijft klinken. Vele honderden meters verderop ziet u een mobiele radar controle waar u geenszins van schrikt - u had immers al vastgesteld dat u toch niet te hard rijdt.
Toelichting

Waar Radar Alarmering is toegestaan kan de DSI politieradars lokaliseren. Dankzij de hyperintelligente techniek kan hij radars herkennen op ruim de dubbele afstand van waarop radar detectors - inclusief de legendarische Stinger Ventura - dat kunnen.

 

 

DSI geschikt maken voor Radar Alarmering

Stinger levert de DSI in Nederland uitsluitend in een versie die ongeschikt is voor Radar Alarmering. Door middel van het installeren van andere software is de DSI alsnog geschikt te maken voor Radar Alarmering. Deze software kunt u vinden op www.stinger.com/uk/.

Gebruik van deze Radar Alarmering software is bedoeld voor landen waar radar detectie is toegestaan. Stinger raadt het gebruik van deze software in Nederland af, daar het Openbaar Ministerie heeft bekend gemaakt dat de Stinger DSI volledig legaal is mits er geen Radar Alarmering software aanwezig is. Speciaal voor automobilisten die de DSI gebruiken in landen waar rijden met Radar Alarmering is toegestaan, beschikt de DSI over een functie om de Radar Alarmering software met één druk op de knop te wissen. Zo kunnen zij, bij aankomst in een land waar Radar Alarmering niet is toegestaan, probleemloos voldoen aan de lokaal geldende regelgeving.

 

 

DSI onopspoorbaar met "Radar Detector Detector"

De Stinger DSI is geen radar detector en derhalve onopspoorbaar voor zelfs de nieuwste "Radar Detector Detectors". Overigens is het vanuit juridisch oogpunt irrelevant dat de DSI niet opspoorbaar is. De DSI is immers geen radar detector. Die onopspoorbaarheid is echter wel prettig daar de Stinger-gebruiker niet onnodig door de politie lastiggevallen zal worden met de vraag of hij een radar detector gebruikt.

 

 


PoliceCheck
Situatie
Eenmaal op uw bedrijvenpark aangekomen blijft de DSI aangenaam stil. Met uw oude Stinger kreeg u hier nog wel eens vals alarm. Met de nieuwe Stinger niet. Relaxed stapt u uit uw auto om de werkdag te beginnen.
Op kantoor wacht u echter een verrassing: Een bekeuring. Maar klopt deze wel ? U plaatst uw DSI display op de PC-Interface en controleert op uw PC of de gegevens van het schikkingsvoorstel kloppen. Uw DSI data tonen aan dat u op het bekeuringstijdstip heel ergens anders reed en bovendien nergens de maximumsnelheid overschreed. Dit vormt voor u een aanleiding om tegen de bekeuring in beroep te gaan.
Toelichting

Niet alle snelheidscontroles worden correct uitgevoerd. Politieradars opereren soms buiten de wettelijk vereiste frequentiebanden of kunnen onder een foutieve hoek staan opgesteld. Door onduidelijke foto’s en/of slordig notitiewerk worden kentekens soms verkeerd afgelezen. Wat als u dan toch een bekeuring krijgt ? De kentekenhouder is schuldig, tenzij hij kan bewijzen niet verantwoordelijk te zijn voor de overtreding. PoliceCheck helpt u bij deze omgekeerde bewijslast. De DSI houdt bij waar u hebt gereden, wanneer u een snelheidscontrole bent tegengekomen en wat uw snelheid was. Bovendien onthoudt de DSI in geval van een radarcontrole de exacte frequentie waarmee u bent gemeten. Zo kan de DSI u helpen onterechte verkeersboetes tegen te gaan.

 

De nieuwe Stinger is in de praktijk even accuraat als stil. Dit heeft verschillende redenen.

Zoals gezegd hebben de Stinger-ingenieurs met de Spectrum Analyzer voor een kleine revolutie op het gebied van consumenten elektronica gezorgd. Hierdoor is het onder andere mogelijk dat de Stinger nagenoeg geen microgolven krijgt te verwerken die hij niet wil ontvangen (zie kader "F-16 technologie in de cockpit van uw auto").

Daarnaast maakt Stinger gebruik van slimme software waarmee u de DSI naar eigen voorkeur kan instellen en benutten. Twee goede voorbeelden daarvan zijn:

 

FalseListing™

Om een vals alarm permanent te onderdrukken heeft Stinger ‘FalseListing’ bedacht. Hiermee kunt u met één druk op de knop ongewenste alarmbronnen markeren. Komt u terug op dezelfde lokatie, dan blijft de DSI netjes stil;

 

SpeedSense™

Onzinnig, alarmering terwijl u niet te hard rijdt. Met de DSI kunt u daarom een tweetal snelheidswaarden ingeven waaronder de DSI sowieso stil blijft. Eén voor op de snelweg en één voor daarbuiten.

 

Bovendien heeft Stinger in Nederland de meest volledige en accurate GPS database met flitspaallokaties. Deze Stinger SpotList (gratis te downloaden op www.stinger.com) zal zelden alarmeren voor een paal als die er in werkelijkheid ook niet echt staat. Zelfs de relevante rijrichting weegt de DSI voor u mee.

 

F16-technologie in de cockpit van uw auto

Misschien wel het meest spectaculaire onderdeel van de DSI is de Spectrum Analyzer. Dit meetapparaat kom je vrijwel uitsluitend tegen in wetenschappelijke onderzoekscentra en R&D-afdelingen van grote bedrijven. Nieuwprijs: 50.000 euro. Stinger ontwikkelde een betaalbare miniatuurversie. Deze geeft de DSI de mogelijkheid om een microgolfsignaal (radar) te ontleden in patronen, frequenties en amplitudes.

Voor het ontvangst gedeelte van deze Spectrum Analyzer heeft Stinger een 'Phased Array Radar' antenne ontwikkeld. Tot voor kort vond u deze extreem platte patch antennes alleen op de neus van straaljagers zoals de F-16 en in Goalkeeper anti-raketsystemen.

Dankzij Stinger kunt u nu ook op de weg van deze technologie profiteren. De DSI voorziet u op geavanceerde wijze van vitale informatie.

Back to top

© 2009 - Stinger - Disclaimer - Contact

 

Accessoires

Product Opmerking Status Prijs
Stinger Laser Analyzer Box Stinger Laser Analyzer Box
386,39
Stinger Laser Square Stinger Laser Square
96,60
Stinger Laser Round Stinger Laser Round
96,60
Accessoiregegevens weergeven

Klanten die dit product kochten, kochten ook


Blader ook door deze categorieën: Categories, Comfort